Skip to main content

herb miast Ustka logo Facebook Logo Biuletynu Informacji Publicznej rodo Deklaracja dostępności

Światowy Dzień Poezji

| Monika Dymek


Zasady konkursu:
1. Należy wybrać dowolny wiersz i przepisać go na kartce formatu A4.
2. Do wiersza należy przygotować oprawę plastyczną (np. ilustrację, ornament).
3. Można dodać dedykację.
4. Do pracy należy dołączyć komentarz (kilkuzdaniową wypowiedź), uzasadniający wybór wiersza, dedykację, wybór osoby, której chcemy go podarować.

Prace należy składać w bibliotece szkolnej do piątku 26 marca 2021 roku. Jury wyłoni laureatów.
Nagrodą (niezależnie od werdyktu Jury) może być także ocena z języka polskiego. Decyduje o tym dołączony do pracy komentarz. W takim przypadku należy zdjęcie pracy wraz z komentarzem przysłać do swojego nauczyciela języka polskiego.
Informacji na temat akcji i konkursu udzielają organizatorki - p. Marta Wyrzykowska i p. Magdalena Wróblewska - Majchrowska