Dyrektor -  Katarzyna Ozimek - język angielski

Kierownik kształcenia praktycznego  - Józef Masłowski - przedmioty zawodowe

Sekretarz szkoły - Krystyna Krawczyk

 

Błażejewicz Janina - język polski, biblioteka, język polski dla obcokrajowców, wychowawczyni klasy 3 technikum

Biegajski Szymon - trener piłki ręcznej

Chilońska Ewa - fizyka

Cur-Kowalczyk Sylwia - historia, WOK, WOS, WDŻ, etyka, historia i społeczeństwo, filozofia rewalidacja, wychowawczyni klasy IIOMS

Domańska Jolanta - biologia, przedmioty zawodowe

Drapalska Maria -- język polski, język polski dla obcokrajowców, terapeuta pedagogiczny

Drobkiewicz Adam - przedmioty mechatroniczne

Drwal Piotr - wychowanie fizyczne

Dymek Monika - język angielski, wychowawczyni klasy IIIOMS

ks. Herman Jacek – religia

Izmajłowicz Karol – WF, specjalistyczne zajęcia sportowe - trener UEFA A

Jendrzejczak Dagmara – przedmioty zawodowe, zajęcia praktyczne, wychowawczyni klasy I technikum

Klimek Agnieszka - język rosyjski, język obcy zawodowy, przedmioty zawodowe, wychowawczyni klasy IV technikum

Kuligowski Robert - chemia, edukacja dla bezpieczeństwa

Łepkowska Edyta – geografia, biblioteka, wychowawczyni klasy IOMS

Łepkowski Jacek - matematyka, informatyka

Meldner Katarzyna - język polski, język polski dla obcokrajowców, socjoterapia

Mike Sylwia - psycholog

Modzelewska Beata – język niemiecki, socjoterapia

Olempijuk Junona – matematyka

Piszko Piotr – WF, specjalistyczne zajęcia sportowe - trener UEFA A

Polakowski Wojciech – WF, specjalistyczne zajęcia sportowe - trener UEFA A

Vatulia Andrii - psycholog

Wojewoda-Łukowczyk Agnieszka - pedagog

Wrześniak Ewa - wychowanie fizyczne, wychowawczyni klasy IOMR

Wyrzykowska Marta - język angielski, wychowawczyni klasy IV technikum