Dyrektor: mgr Katarzyna Ozimek - język angielski

Kierownik kształcenia praktycznego: mgr Józef Masłowski - przedmioty zawodowe

Sekretarz szkoły: Krystyna Krawczyk

 

mgr Baj Mirosław - przedmioty zawodowe

mgr Błażejewicz Janina - język polski, biblioteka

mgr Chilońska Ewa - fizyka

mgr Cur-Kowalczyk Sylwia - historia, WOK, WOS, WDŻ, etyka, historia i społeczeństwo, filozofia rewalidacja

mgr Domańska Jolanta - biologia, przedmioty zawodowe

mgr Drwal Piotr - wychowanie fizyczne

mgr Dymek Monika - język angielski

mgr Gałat Andrzej - doradca zawodowy, podstawy przedsiębiorczości, działalność gospodarcza w gastronomii

ks. Herman Jacek – religia

Izmajłowicz Karol – WF, specjalistyczne zajęcia sportowe - trener UEFA A

mgr Jendrzejczak Dagmara – przedmioty zawodowe, zajęcia praktyczne

mgr Klimek Agnieszka - język rosyjski, język obcy zawodowy, przedmioty zawodowe

mgr Kramarczuk Izabela - język rosyjski, biblioteka

mgr Łepkowska Edyta – geografia, biblioteka

mgr Łepkowski Jacek - matematyka, informatyka

mgr Modzelewska Beata – język niemiecki, socjoterapia

mgr Olempijuk Junona – matematyka

mgr Piszko Piotr – WF, specjalistyczne zajęcia sportowe - trener UEFA A

mgr Polakowski Wojciech – WF, specjalistyczne zajęcia sportowe - trener UEFA A

mgr Wojewoda-Łukowczyk Agnieszka - pedagog

mgr Wróblewska-Majchrowska Magdalena - język polski, historia, historia i społeczeństwo

mgr Wyrzykowska Marta - język angielski