Dyrektor -  Katarzyna Ozimek - język angielski

Kierownik szkolenia praktycznego  - Józef Masłowski - przedmioty zawodowe

Sekretarz szkoły - Krystyna Krawczyk

 

Biegajski Szymon - trener piłki ręcznej

Błażejewicz Janina - język polski, biblioteka, język polski dla obcokrajowców, wychowawczyni klasy IV technikum

Chilońska Ewa - fizyka, chemia

Cur-Kowalczyk Sylwia - historia, WOK, WOS, WDŻ, etyka, historia i społeczeństwo, filozofia, wychowawczyni klasy III OMS

Domańska Jolanta - biologia, chemia, przedmioty zawodowe, wychowawczyni klasy I THo

Drapalska Maria -- język polski, język polski dla obcokrajowców, terapeuta pedagogiczny, wychowawczyni klasy I TM

Drobkiewicz Adam - przedmioty mechatroniczne

Drwal Piotr - wychowanie fizyczne

Dymek Monika - język angielski

ks. Herman Jacek – religia

Izmajłowicz Karol – specjalistyczne zajęcia sportowe - trener UEFA A

Jendrzejczak Dagmara – podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe, zajęcia praktyczne, wychowawczyni klasy II technikum

Kaczmarek Dominik -  trener piłki nożnej

Klimek Agnieszka - język angielski,  język rosyjski, język obcy zawodowy, przedmioty zawodowe

Łepkowska Edyta – geografia, biblioteka, wychowawczyni klasy II OMS

Łepkowski Jacek - matematyka, informatyka

Meldner Katarzyna - język polski, język polski dla obcokrajowców, rewalidacja, wychowawczyni klasy I OMS

Modzelewska Beata – język niemiecki, socjoterapia

Olempijuk Junona – matematyka

Piszko Piotr – wychowanie fizyczne, specjalistyczne zajęcia sportowe - trener UEFA A

Polakowski Wojciech – wychowanie fizyczne, specjalistyczne zajęcia sportowe - trener UEFA A

Winiarz Hanna - język niemiecki

Wojewoda-Łukowczyk Agnieszka - pedagog, pedagog specjalny

Wrześniak Ewa - wychowanie fizyczne, wychowawczyni klasy II OMS - pika ręczna

Wyrzykowska Marta - język angielski