Technik żywienia i usług gastronomicznych:

Zawód ten jest idealny dla osób ceniących zdrowy styl życia i odżywiania, pasjonatów sztuki kulinarnej. W trakcie kształcenia zawodowego nabędziesz umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego, urządzania zakładów gastronomicznych. Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie sporządzania potraw, ich podawania oraz prawidłowej obsługi konsumenta. Ponadto uzyskasz umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu itp.

Informacja dodatkowe:

Uczniowie w trakcie nauki odbywają szkolenia praktyczne w formie:

 • zajęć praktycznych
 • praktyk zawodowych
 • staży zawodowych

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w lokalnych firmach branży gastronomicznej (restauracje wolnostojące i przyhotelowe, zakłady żywienia zbiorowego świadczące szeroki zakres usług, podmioty świadczące usługi gastronomiczne z obsługą kelnerską). Najczęściej są to: Hotel Lubicz Wellness & Spa Ustka, jak i Hotel Grand Lubicz –Uzdrowisko Ustka.

Najlepsi uczniowie odbywają staże zawodowe za granicą w ramach programu Erasmus Plus w firmach branży gastronomicznej w Granadzie w Hiszpanii.

 Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • Szef kuchni
 • Mistrz sztuki kulinarnej
 • Manager zakładu gastronomicznego lub manager gastronomii hotelowej
 • Organizator imprez okolicznościowych
 • Koordynator ślubny
 • Doradca w zakresie prawidłowego żywienia
 • Organizator usług cateringowych lub pracownik firmy cateringowej
 • Pracownik w zakresie ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej

 Dodatkowe umiejętności ucznia:

Szkoła organizuje:

 • kursy, np. kurs barmański, baristy, carvingu, cukierniczy,
 • pokazy: np. kuchni molekularnej,
 • konkursy "pod okiem" mistrzów kulinarnych,
 • wyjazdy na targi branżowe,

 Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Szkolenie praktyczne realizowane jest w formie zajęć lekcyjnych, zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych. W trakcie edukacji rozwijane są takie umiejętności jak : kreatywność , samodzielność, poczucie estetyki, umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi oraz pracy w zespole. Uczniowie korzystają między innymi z następujących pracowni:

 • Pracownia technologii gastronomicznej
 • Pracownia planowania żywienia i organizacji produkcji gastronomicznej
 • Pracownia obsługi konsumenta
 • Pracownia komputerowa