6 października uczniowie klasy I OMS wraz z opiekunami ks. Jackiem oraz p. Agnieszką Wojewodą-Łukowczyk wzięli udział w marszu pt. "Stop przemocy" w ramach  Międzynarodowego Dnia bez Przemocy. Marsz jest protestem, sprzeciwem wobec agresji, nienawiści i przemocy, ale też przeciwko społecznemu przyzwoleniu na nią i obojętności.
Marsz został zorganizowany przez Miejski Zespół Interdyscyplinarny Ustce, którego członkami są pracownicy MOPS, oświaty, policji, służby zdrowia oraz instytucji wspierających rodziny wymagające wsparcia.