19 października 2021 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z przedstawicielami firmy MARKOS Sp. z o.o. z Głobina, specjalizującej się w produkcji wyrobów z laminatu – od obudów elektrowni wiatrowych przez łodzie ratunkowe ratujące życie na całym świecie po samochodowe pulpity i konsole. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Paweł Lisowski – Starosta Słupski, Pan Jacek Maniszewski – Burmistrz Ustki, Pan Cezary Koseski – Prezes Markos Sp. z o.o,. Pan Szymon Koseski – Prokurent Markos Sp. z o.o., Pan Karol Kotusiewicz - Specjalista ds. komunikacji wewnętrznej Markos Sp. z o.o., Pani Anetta Pirka – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego, Pani Paulina Kamińska – Sekretarz UM w Ustce, Pani Dorota Szcześniak-Abramczyk – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu UM w Ustce, Pani Iwona Wojtkiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, Pani Katarzyna Ozimek – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, Pan Józef Masłowski – Kierownik kształcenia praktycznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Firma MARKOS Sp. z o.o. zainteresowana jest współpracą z naszym technikum, wspieraniem kształcenia uczniów w zawodach technik mechanik i technik mechatronik tak, aby nasi absolwenci byli przygotowani do wykonywania zawodów przyszłości w rzeczywistości wyrobów kompozytowych, farm wiatrowych i ekologicznych rozwiązań w biznesie. Jednym z tematów rozmów było nawiązanie do dawnych stoczniowych tradycji miasta oraz zapoznanie uczniów klas ósmych usteckich szkół podstawowych z nowymi możliwościami kształcenia i zdobycia atrakcyjnego zawodu.

S1 2