Zaczęliśmy realizację ostatniego etapu projektu „Na fali praktyk do sukcesu”. Nasi nauczyciele, Panie Jolanta Domańska i Dagmara Jendrzejczak oraz Panowie Mirosław Baj, Andrzej Gałat, Józef Masłowski i Jacek Łepkowski, rozpoczęli przygotowanie kulturowo - pedagogiczno - językowe. Udział w zajęciach jest wstępem do mobilności w ramach job shadowing w Czechach, która będzie miała miejsce w dniach od 25 do 29 października 2021.

Projekt „Na fali praktyk do sukcesu” 2019-1-PL01-KA102-062907 jest realizowany w ramach programu ERASMUS+, Sektor: Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna i otrzymał dofinansowanie w wysokości 104 460,00 EURO.

Jacek Łepkowski – koordynator projektu

PN0