W szkolnym konkursie ogłoszonym we wrześniu zwyciężyła Daria Piotrowska z klasy IVTG. II miejsce zajęła Olga Dutka z klasy ITHO, a trzecie Patrycja Gałkowska z klasy IVT8. Gratulujemy!

den2022