13 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystym apelu powitaliśmy przybyłych gości - p. Jana Olecha -  Przewodniczącego Rady Powiatu Słupskiego, p. Daniela Króla - Przewodniczącego Rady Rodziców, p. Anettę Odelską - zastępcę Przewodniczącego Rady Rodziców, p. Małgorzatę Dudę-Banach - sekretarza Rady Rodziców.

W pierwszej części naszej uroczystości odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych.  Pani Dyrektor złożyła wszystkim pracownikom  serdeczne życzenia, a także wręczyła nagrody nauczycielom i pracownikom obsługi. Do życzeń przyłączyli się uczniowie i rodzice, którzy złożyli na ręce Pani Dyrektor piękne wiązanki kwiatów i słodkości. Pan Jan Olech także złożył wszystkim życzenia i wręczył bukiet kwiatów dla Pani Dyrektor.

Specjalną nagrodę  za swoją wzorową postawę i reprezentowanie szkoły w tym dniu otrzymał Sebastian Wawrzyniak z klasy IVt8.

A potem było już na wesoło - piękne piosenki i quiz wiedzy o naszej szkole dla pierwszaków:)

slub

tort